Thursday, December 24, 2009

Bakal terbit! Januari 2010

“Kajian berkenaan tokoh adalah penting kerana ia berkaitan dengan sejarah kehidupan manusia. Watak dan peribadi tersebut mampu mencipta sejarah dan menjadi teladan serta ikutan” - Ustaz Nik Omar Nik Abdul Aziz