Monday, March 1, 2010

Belajar Dari Perang Khandaq

Terbitan Mac 2010

Percubaan Menembusi Parit
Rasulullah saw dan kaum Muslimin tetap berada di Madinah, sedangkan pihak musuh terus mengepung mereka. Namun perang tidak meletus. Beberapa tentera berkuda Quraisy, antaranya Amr bin Abdu Wudd, Ikrimah bin Abu Jahal daripada Bani Makhzum, Hubairah bin AbuWahb daripa da Bani Makhzum, dan Dhirar bin Khathab bin Mirdas saudara Bani Muharits bin Fihr bersiap-sedia untuk berperang dan keluar dengan menunggang kuda. Ketika berjalan melewati kampung-kampung Bani Kinanah, mereka berkata, “Wahai Bani Kinanah, bersedialah kalian untuk berperang. Pada hari ini kalian akan tahu siapa sesungguhnya pasukan berkuda itu.”

Selesai berkata begitu, orang Quraisy tersebut berlari kencang dengan kuda-kuda mereka hingga tiba di tepi parit. Ketika melihat parit, mereka berkata, “Demi Allah, ini tipu muslihat yang tidak pernah dibuat oleh orang Arab.”