Tuesday, January 26, 2010

Hidup Sekali, bermanfaatlah selamanya...

Hari ini secara pukal, kita melihat akhlak orang Islam telah diambil oleh orang bukan Islam. Ini realitinya sekarang, walau dalam apa bidang sekali pun. Sepatutnya umat Islam harus melangkah dan memaknakan Islam dengan kemuliaan yang telah diberi Allah kepadanya.

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah". (Surah Ali Imran, 110)

Bersemangat untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Menatap keagungan dan kemenangan. Hidup dengan kondisi yang beragam memerlukan kekuatan yang terjangkau. Jika kita sebagai orang soleh, harus mengerjakan amal yang agung. Dan merealisasikannya. Datang dan pergi membawa pahala. Kadang kita dicela, kita merasakan ini sunah Nabi. Memang Nabi pun demikian hidupnya, kata kita. Kadang kita dicela, kita merasa tak dimuliakan masyarakat dan tidak bermanfaat.

"Barang siapa yang memberi contoh kebaikan dalam Islam, maka baginya pahala tersebut dan pahala orang yang melakukan kebaikan setelahnya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun" (HR Muslim)

Adakah semalam kita berpesan pada kebaikan...? Jika tiada, mulakan hari ini.