Tuesday, February 23, 2010

ADAKAH LAZAT SAMA ERTINYA DENGAN NIKMAT?

Terbitan Mac 2010
BERIBADAH SELAZAT COKLAT


Ada tiga jenis kenikmatan di dunia ini:

Jenis pertama adalah yang berkaitan dengan jasad seperti; makan, hubungan seksual dan sebagainya yang terjadi dengan panca indera.

Jenis kedua terjadi akibat khayalan dirinya dan orang selainnya seperti; pujian, penghormatan dan ketaatan kepada-Nya. Itu semua merupakan sesuatu yang nikmat dan dicintai.

Jenis ketiga adalah kenikmatan yang hanya diketahui dengan hati, roh, dan juga akal; seperti kenikmatan berzikir kepada Allah, mengenal Allah dan mengenal kebenaran.