Tuesday, April 13, 2010

Sesungguhnya...

"Sesungguhnya ALLAH berfirman pada hari kiamat kelak, “Mana orang-orang yang saling mencintai kerana keagungan-Ku? Hari ini Ku-naungi mereka, di mana tidak ada naungan yang lain selain naungan-Ku." (Sahih Muslim)

Buku terbaru!